Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2020-02-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 753/1 o powierzchni 0,0216ha (arkusz mapy 8). Na działce usytuowany jest parterowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 66,60m2. Dla terenu na którym usytuowana jest nieruchomość, brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Suma oszacowania wynosi 80 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Sompolno, 62-610 Sompolno 60.000,00 zł