Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2021-01-21 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 260 o powierzchni 0,37ha (ark.mapy 1), zabudowana budynkiem gospodarczym adaptowanym i użytkowanym obecnie jako mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,08m2 z kotłownią o powierzchni 2,69m2 oraz budynkiem mieszkalnym o powierzchni 65,72m2 kwalifikującym się do wyburzenia. Ponadto elementem zagospodarowania działki jest garaż blaszany o powierzchni 14,84m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 78 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 860,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brdów, 62-620 Babiak 52.400,00 zł
2. 2021-01-21 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 978/2 i 980/2 (arkusz mapy 5) o powierzchni 0,1849ha., zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 201,55m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 40,00m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 11,50m2. Wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 438 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 292 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 800,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. 1-go Maja 1, 62-650 Kłodawa 292.000,00 zł
3. 2021-01-21 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 55 i 56 (ark. mapy 1) o łącznej powierzchni 0,8700ha. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne o powierzchni około 0,72 ha są zakwalifikowane do klasy IV i V. Na części działki nr 56 od strony południowej przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej o powierzchni około 0,15ha, istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren upraw rolnych i naturalnych użytków zielonych, częściowo teren o funkcji zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacyjnej. Suma oszacowania wynosi 47 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 720,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kiejsze, 62-600 Koło 35.400,00 zł
4. 2021-01-21 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI następujących działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości położonej: 62-660 Dąbie, Augustynów, Lutomirów, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00057887/6: 1) działki nr 255, 256, 316, 317, 318, 325, 326 i 327 o łącznej powierzchni 1,96 ha (grunty klasy: PsV, PsIV, PsVI, LsV, RVI, RV, N) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 32 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 290,00zł. 2) działki nr 385 i 386 o łącznej powierzchni 3,33 ha (grunty klasy: PsV, RV, RVI, LsVI, LsV) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 62 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 466,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 220,00zł. 3) działki nr 56/2 o łącznej powierzchni 0,33 ha. (grunty klasy: LsVI, RVI) położonej w Lutomirowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 5 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 590,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Augustynów, Lutomirów, 62-660 Dąbie 67.333,33 zł
5. 2021-01-21 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 50, 80 (ark. mapy 1) oraz 29 (ark. mapy 2) o łącznej powierzchni 1,77 ha. Działka nr 50 użytkowana jest jako grunt orny klasy V i VI. Działka nr 80 w jednej części stanowi grunt orny klasy V i VI, natomiast w drugiej części stanowi użytek zielony klasy PS V. Działka nr 29 usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jest użytkowana jako grunt orny klasy RIIIa. Według planu zagospodarowania przestrzennego, teren na którym znajduje się nieruchomość to użytki rolne i użytki zielone. Suma oszacowania wynosi 67 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 790,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Ponętów Dolny, 62-640 Grzegorzew 50.925,00 zł
6. 2021-01-21 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Sompolinek, gm. Sompolno, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00059616/0 oraz udziału należącego do dłużnika wynoszącego 2/12 części w nieruchomości wspólnej położonej Sompolinek, gm. Sompolno- KN1K/00057618/0. 1) KN1K/00059616/0- to działka gruntu nr 163/15 o powierzchni 0,1679ha. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, porośnięta trawą. Posiada dostęp do instalacji elektrycznej oraz wodnej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2) KN1K/00057618/0- to działka nr 163/19 o powierzchni 0,0630ha. Działka spełnia funkcję drogi wewnętrznej łączącej nieruchomości poszczególnych współwłaścicieli, wyszczególnionych w księdze wieczystej. Suma oszacowania działki nr 163/15 oraz udziału 2/12 w działce nr 163/19 wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Sompolinek, 62-610 Sompolno 27.000,00 zł