Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2019-11-18 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 30/1 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,3500ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 58,00m2, budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 111,96m2 oraz byłym budynkiem inwentarskim kwalifikującym się do wyburzenia. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej. Suma oszacowania wynosi 106 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 620,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Florianowo, 62-619 Sadlno 70.800,00 zł
2. 2019-11-18 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomości to działki gruntu: nr 154 (arkusz mapy 2) o powierzchni 0,7200ha (KN1K/00025503/8) i nr 152/5 (arkusz mapy 2) o powierzchni 0,1621 ha ( KN1K/00044466/5) tworzące funkcjonalną całość. Zabudowane są budynkiem biurowo- handlowym z zapleczem socjalnym, budynkiem hali magazynowej, budynkiem magazynowym, budynkiem warsztatowo- magazynowym, dwoma budynkami gospodarczymi usytuowanymi w zabudowie wolnostojącej, nieukończonym budynkiem magazynowym, utwardzonym placem składowo- manewrowym oraz parkingiem a także istniejącą infrastrukturą techniczną. Nieruchomość położona jest przy trasie Warszawa- Poznań. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren aktywizacji gospodarczej, teren upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy (dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej). Suma oszacowania wynosi 652 000,00zł + 23% VAT (łącznie: 801 960,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 434 666,67zł. + 23% VAT (łącznie: 534 640,00zł) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 200,00zł + 23% VAT (łącznie: 80 196,00zł). Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Krzykosy, 62-650 Kłodawa 534.640,00 zł
3. 2019-11-18 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Działka gruntu nr 37 (ark. mapy 1) o powierzchni 1,6300ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nieukończonym z wbudowanym garażem o pow. użytkowej 305,94m2 oraz starymi budynkami kwalifikującymi się do wyburzenia. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniowo- usługową oraz w części pod tereny upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy. Suma oszacowania wynosi 212.400,00zł + 23% VAT (łącznie: 261.252,00zł) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141.600,00zł. + 23% VAT (łącznie: 174.168,00zł) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.240,00zł + 23% VAT (łącznie: 26.125,20zł) Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Luboniek, 62-650 Kłodawa 174.168,00 zł
4. 2019-12-02 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 73 o powierzchni 0,7805 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 153,75m2, budynkiem inwentarskim w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 82,11m2, garażem o powierzchni 66,02m2 dobudowanym do budynku inwentarskiego, budynkiem stodoły o powierzchni 152,53m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 11,31m2. Nieruchomość wyposażona w linię teletechniczną, przyłącze energii elektrycznej i siły, wody bieżącej z sieci gminnej oraz kanalizacyjne podłączone do zbiornika bezodpływowego. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny upraw polowych i częściowo zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 224 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 400,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przystronie, 62-610 Sompolno 149.333,33 zł