Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2020-09-17 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 978/2 i 980/2 (arkusz mapy 5) o powierzchni 0,1849ha., zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 201,55m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 40,00m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 11,50m2. Wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 438.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43.800,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. 1-go Maja 1, 62-650 Kłodawa 328.500,00 zł
2. 2020-09-17 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to działka gruntu nr 141/4 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,5478 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 113,31m2 z dobudowaną kotłownią o powierzchni 8,23m2 , budynkiem składowym z wbudowanym garażem o powierzchni użytkowej 216,24m2, budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 163,39m2 oraz budynkiem gospodarczo- garażowym o powierzchni użytkowej 139,46m2. Wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 166 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kłokoczyn, 62-635 Przedecz 110.666,67 zł
3. 2020-09-17 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to działka gruntu nr 772 o pow. 0,0479 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 124 m2 z kotłownią o powierzchni 3,75m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 75,87 m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren wielofunkcyjnego rozwoju gminy. Suma oszacowania wynosi 165 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Piotrkowska 20, 62-600 Sompolno 110.000,00 zł
4. 2020-09-17 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 113/1 i 114/1 (ark. mapy 2) o powierzchni 0,1686ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 128,05m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 64,63m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 25,46m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą. Suma oszacowania wynosi 240 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Katarzyna 66, 62-635 Przedecz 180.000,00 zł
5. 2020-09-17 PIERWSZA LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Kole przy ul. PCK 16. Dla przedmiotowego lokalu nie ma założonej księgi wieczystej. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,80m2 usytuowany jest na parterze budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal posiada balkon oraz przynależną piwnicę. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne. Suma oszacowania wynosi 102 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 250,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. PCK 16/11, 62-600 Koło 76.875,00 zł
6. 2020-09-17 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to działka gruntu nr 121 (ark. mapy 1) o powierzchni 0,06ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 65,73m2 z kotłownią o powierzchni 3,77m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 36,58m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren rolniczej zabudowy zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 165 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Budzisław Nowy, 62-613 Osiek Mały 110.000,00 zł
7. 2020-09-17 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to niezabudowana działka nr 1105/2 (ark.mapy 10) o powierzchni 400m2. Działka nie jest uzbrojona- posiada możliwość podłączenia prądu, wody i kanalizacji. Dla terenu na którym usytuowana jest nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Suma oszacowania wynosi 12 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Karskiego, 62-610 Sompolno 9.000,00 zł
8. 2020-09-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 65/7, arkusz mapy 1 o powierzchni 0,2045ha zabudowana budynkiem gospodarczym z częścią mieszkalną. Działka uzbrojona w energię elektryczną. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zagrodowe i jednorodzinne. Suma oszacowania wynosi 33 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 300,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nowa Wieś Wielka, 62-635 Przedecz 24.750,00 zł
9. 2020-09-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI następujących działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości położonej: 62-660 Dąbie, Augustynów, Lutomirów, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00057887/6: 1) działki nr 255, 256, 316, 317, 318, 325, 326 i 327 o łącznej powierzchni 1,96 ha (grunty klasy: PsV, PsIV, PsVI, LsV, RVI, RV, N) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 32 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 290,00zł. 2) działki nr 385 i 386 o łącznej powierzchni 3,33 ha (grunty klasy: PsV, RV, RVI, LsVI, LsV) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 62 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 220,00zł. 3) działki nr 391, 392/1, 392/2 i 442 o łącznej powierzchni 0,88 ha. (grunty klasy: PsV, RV, PsV, RVI, RIVb) położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 14 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 450,00zł. 4) działki nr 29/2 i 30/2 o łącznej powierzchni 1,22 ha. (grunty klasy: RVI, ŁIV, ŁV) położonej w Lutomirowie, gm. Dąbie Suma oszacowania wynosi 11 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 325,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 110,00zł. 5) działki nr 56/2 o łącznej powierzchni 0,33 ha. (grunty klasy: LsVI, RVI) położonej w Lutomirowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 5 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 590,00zł. Augustynów, Lutomirów, 62-660 Dąbie 94.950,00 zł
10. 2020-09-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Lokal mieszkalny nr 23, mieszczący się w budynku wielorodzinnym nr 21, stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 63/1380 części. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz przynależnej piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 70,71m2. Suma oszacowania wynosi 46 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 640,00zł. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren wielofunkcyjnego rozwoju gminy. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dzierzbice, 62-652 Chodów 34.800,00 zł
11. 2020-09-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Działki gruntu nr 17/34 oraz 45/57 o łącznej powierzchni 0,0536ha. Działka nr 17/34 o powierzchni 0,0036ha zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni 17,00m2 natomiast działka nr 45/57 o powierzchni 0,05ha stanowi ogródek przydomowy. Suma oszacowania wynosi 5 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 500,00zł. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren wielofunkcyjnego rozwoju gminy. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dzierzbice, 62-652 Chodów 3.750,00 zł
12. 2020-09-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 260 o powierzchni 0,37ha (ark.mapy 1), zabudowana budynkiem gospodarczym adaptowanym i użytkowanym obecnie jako mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,08m2 z kotłownią o powierzchni 2,69m2 oraz budynkiem mieszkalnym o powierzchni 65,72m2 kwalifikującym się do wyburzenia. Ponadto elementem zagospodarowania działki jest garaż blaszany o powierzchni 14,84m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 78 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 860,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brdów, 62-620 Babiak 58.950,00 zł
13. 2020-09-24 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 753/1 o powierzchni 0,0216ha (arkusz mapy 8). Na działce usytuowany jest parterowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 66,60m2. Dla terenu na którym usytuowana jest nieruchomość, brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Suma oszacowania wynosi 80 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Sompolno, 62-610 Sompolno 53.333,33 zł
14. 2020-09-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 44 (ark. mapy 30) o pow. 0,0222 ha zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. 66,24 m2. Elementem zagospodarowania działki jest blaszany garaż oraz wiata konstrukcji drewnianej pokryta blachą. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni utwardzonej, energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usług. Suma oszacowania wynosi 102 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Starowarszawska 13, 62-600 Koło 76.500,00 zł
15. 2020-09-24 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość składa sie z dwóch działek nr 284 i 288 (ark.mapy 2) o łącznej powierzchni1,11ha. Działka nr 284 o powierzchni 0,52ha porośnięta jest trawą oraz drzewostanem olchy, stanowi nieużytek. Działka nr 288 o powierzchni 0,59ha aktualnie nie jest użytkowana- jest porośnięta trawą oraz krzewami. Dla terenu na którym usytuowana jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Suma oszacowania wynosi 11 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 170,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zaryń, 62-619 Sadlno 8.775,00 zł