Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2021-03-11 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 50, 80 (ark. mapy 1) oraz 29 (ark. mapy 2) o łącznej powierzchni 1,77 ha. Działka nr 50 użytkowana jest jako grunt orny klasy V i VI. Działka nr 80 w jednej części stanowi grunt orny klasy V i VI, natomiast w drugiej części stanowi użytek zielony klasy PS V. Działka nr 29 usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jest użytkowana jako grunt orny klasy RIIIa. Według planu zagospodarowania przestrzennego, teren na którym znajduje się nieruchomość to użytki rolne i użytki zielone. Suma oszacowania wynosi 67 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 790,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Ponętów Dolny, 62-640 Grzegorzew 50.925,00 zł