Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2019-07-10 Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 111/7, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2 oraz 332 arkusz mapy 2,1 o łącznej powierzchni 0,8096 ha. Działka nr 111/7 o powierzchni 0,07986 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej 114,84m2. Pozostałą powierzchnię, tj. 0,73ha stanowią grunty rolne zakwalifikowane do klasy V. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną, wodę bieżącą oraz przyłącze kanalizacyjne. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacyjnej, tereny rolnicze. Suma oszacowania wynosi 47.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.780,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kiełczew Górny, 62-600 Koło 35.850,00 zł
2. 2019-07-10 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 111/4 (ark. mapy2) o pow. 0,1300ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 128,53m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej, wody bieżącej z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjne podłączone do zbiornika bezodpływowego. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren wielofunkcyjnego rozwoju gminy. Suma oszacowania wynosi 179 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 900,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kiełczew Górny, 62-600 Koło 119.333,33 zł
3. 2019-09-04 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to gospodarstwo rolne oznaczone numerami działek nr 118/2, 141/2, 203/2, 222, 270, 311, 353, 354, 355/1 i 355/2 (arkusz mapy 2) o łącznej powierzchni 17,7077ha. Działka nr 270 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 137,88m2, budynkiem inwentarsko- składowym o powierzchni 327,21m2, budynkiem składowo- inwentarskim o powierzchni 199,87m2, dwoma wiatami magazynowymi o łącznej powierzchni 410,75m2 oraz wiatą gospodarczą o powierzchni 600,00m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej, wodociąg i linię teletechniczną. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klas od IIIa do VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy zagrodowej, upraw rolnych i ogrodniczych, tereny łąk i pastwisk, lasów i przeznaczonych pod zalesienia. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią bezpłatną służebnością osobistą oraz prawem użytkowania. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny. Suma oszacowania wynosi 915 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 610 133,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 520,00zł. Cichmiana, 62-660 Dąbie 610.133,33 zł
4. 2019-09-04 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 334, 326, 490 i 491 (arkusz mapy 2) o łącznej powierzchni 3,09 ha. Są to w całości grunty orne zakwalifikowane do klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb i V. Działka nr 326 jest obciążona prawem dożywotniego użytkowania. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w części teren rozproszonej zabudowy zagrodowej. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny. Suma oszacowania wynosi 112 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Mąkoszyn, 62-619 Sadlno 74.666,67 zł
5. 2019-09-04 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to gospodarstwo rolne składające się z działek gruntu nr 55, 74, 76, 78/4 i 78/5 (arkusz mapy 1) o łącznej powierzchni 8,97 ha. W skład zabudowań działki siedliskowej wchodzi budynek mieszkalny z przybudówką o powierzchni użytkowej 56,54m2, budynek inwentarsko- składowy o powierzchni użytkowej 47,42m2 oraz budynek inwentarski o powierzchni użytkowej 40,57m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej i wodociąg. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy IV, V i VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej, łąk, pastwisk, lasów i dolesień, teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny. Suma oszacowania wynosi 186 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 650,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Goczki, 62-619 Sadlno 124.333,33 zł
6. 2019-09-04 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 30/1 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,3500ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 58,00m2, budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 111,96m2 oraz byłym budynkiem inwentarskim kwalifikującym się do wyburzenia. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej. Suma oszacowania wynosi 106 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 620,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Florianowo, 62-619 Sadlno 79.650,00 zł