Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2019-06-12 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonych: Krzykosy gm. Kłodawa, dla których Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KN1K/00025503/8 i KN1K/00044466/5. Nieruchomości to działki gruntu: nr 154 (arkusz mapy 2) o powierzchni 0,7200 ha (KN1K/00025503/8) i nr 152/5 (arkusz mapy 2) o powierzchni 0,1621 ha ( KN1K/00044466/5) tworzące funkcjonalną całość. Zabudowane są budynkiem biurowo- handlowym z zapleczem socjalnym, budynkiem hali magazynowej, budynkiem magazynowym, budynkiem warsztatowo- magazynowym, dwoma budynkami gospodarczymi usytuowanymi w zabudowie wolnostojącej, nieukończonym budynkiem magazynowym, utwardzonym placem składowo- manewrowym oraz parkingiem a także istniejącą infrastrukturą techniczną. Nieruchomość położona jest przy trasie Warszawa- Poznań. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren aktywizacji gospodarczej, teren upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy (dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej). Suma oszacowania wynosi 652.000,00zł + 23% VAT (łącznie: 801.960,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 434.666,67zł. + 23% VAT (łącznie: 534.640,00zł) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65.200,00zł + 23% VAT (łącznie: 80.196,00zł). Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Krzykosy, 62-650 Kłodawa 534.640,00 zł
2. 2019-06-12 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej: 62-650 Kłodawa, Luboniek, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00005404/8. Działka gruntu nr 37 (ark. mapy 1) o powierzchni 1,6300 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nieukończonym z wbudowanym garażem o pow. użytkowej 305,94m2 oraz starymi budynkami kwalifikującymi się do wyburzenia. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniowo- usługową oraz w części pod tereny upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy. Suma oszacowania wynosi 212.400,00zł + 23% VAT (łącznie: 261.252,00zł) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141.600,00zł. + 23% VAT (łącznie: 174.168,00zł) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.240,00zł + 23% VAT (łącznie: 26.125,20zł) Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Luboniek, 62-650 Kłodawa 174.168,00 zł
3. 2019-06-12 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 103 i 104/2 (arkusz mapy 1) o łącznej powierzchni 1,18ha. zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 127,58m2 z kotłownią o powierzchni 18,83m2, budynkiem inwentarsko-gospodarczym o powierzchni użytkowej 59,46m2, budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 60,85m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 49,60m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne są słabej jakości, zakwalifikowane do klasy VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren wielofunkcyjnego rozwoju gminy oraz teren upraw rolnych, łąk i pastwisk. Suma oszacowania wynosi 155.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103.400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.510,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Budki Stare, 62-613 Osiek Mały 103.400,00 zł
4. 2019-06-12 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 80/5 (ark. mapy 1) o powierzchni 0,2278 ha. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 51,52m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 44,81m2 oraz rozpoczętą budową nowego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 146,91m2. Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 98.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65.600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.840,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Złota, 62-641 Olszówka 65.600,00 zł
5. 2019-06-12 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Sompolinek, gm. Sompolno, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00059616/0 oraz udziału należącego do dłużnika wynoszącego 2/12 części w nieruchomości wspólnej położonej Sompolinek, gm. Sompolno- KN1K/00057618/0. 1) KN1K/00059616/0- to działka gruntu nr 163/15 o powierzchni 0,1679ha. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, porośnięta trawą. Posiada dostęp do instalacji elektrycznej oraz wodnej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2) KN1K/00057618/0- to działka nr 163/19 o powierzchni 0,0630ha. Działka spełnia funkcję drogi wewnętrznej łączącej nieruchomości poszczególnych współwłaścicieli, wyszczególnionych w księdze wieczystej. Suma oszacowania działki nr 163/15 oraz udziału 2/12 w działce nr 163/19 wynosi 36.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.600,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Sompolinek, 62-610 Sompolno 24.000,00 zł
6. 2019-06-12 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 44 (ark. mapy 30) o pow. 0,0222 ha zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. 66,24 m2. Elementem zagospodarowania działki jest blaszany garaż oraz wiata konstrukcji drewnianej pokryta blachą. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni utwardzonej, energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usług. Suma oszacowania wynosi 102.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.200,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 62-600 Koło, ul. Starowarszawska 13 68.000,00 zł