Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2024-09-06 PIERWSZA LICYTACJA następujących działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości należącej do dłużników: Ireneusz Dudziński, Edyta Dudzińska, położonej: Augustynów, Lutomirów, gm. Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00057887/6: 1) działki nr 255, o powierzchni 0,18 ha (grunt klasy PsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie Suma oszacowania wynosi 2 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 250,00 zł. 2) działki nr 256, o powierzchni 0,41 ha (grunt klasy PsIV, PsV, PsVI, LsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 6 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 610,00 zł. 3) działki nr 316, o powierzchni 0,09 ha (grunt klasy RVI), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 1 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110,00 zł. 4) działki nr 317, o powierzchni 0,51 ha, stanowiącej grunty leśne klasy LsV, położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 26 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 680,00 zł. 5) działki nr 318, o powierzchni 0,33 ha (grunt klasy PsV, LsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 4 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 470,00 zł. 6) działki nr 325, o powierzchni 0,05 ha (grunt klasy RV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60,00 zł. 7) działki nr 326, o powierzchni 0,32 ha, stanowiącej grunty leśne klasy N, LsV, PsIV, RVI, położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 11 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 130,00 zł. 8) działki nr 327, o powierzchni 0,07 ha (grunt klasy LsV, RV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 1 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120,00 zł. 9) działki nr 385, 386, o powierzchni 3,33 ha (grunt klasy PsV, RV, RVI, LsVI, LsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 103 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 350,00 zł. 10) działki nr 56/2 o powierzchni 0,33 ha, stanowiącej grunty leśne klasy: LsVI, RVI, położonej w Lutomirowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 10 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 050,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Augustynów, Lutomirów, 62-660 Dąbie 126.225,00 zł
2. 2024-09-06 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to działka gruntu nr 772 o pow. 0,0479 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 124 m2 z kotłownią o powierzchni 3,75 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 75,87 m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Suma oszacowania wynosi 260 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 173 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 040,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 62-610 Sompolno, ul. Piotrkowska 20 173.600,00 zł
3. 2024-09-06 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 43/2 (arkusz mapy 1), o powierzchni 0,6697 ha. z nieukończonym budynkiem mieszkalno- gospodarczym kwalifikującycm się do rozbiórki o powierzchni zabudowy 297,50 m2. Grunty wchodzące w skład nieruchomości zakwalifikowane są do klasy IVa, V i VI. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga asfaltowa, woda bieżąca, energia elektryczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnicznych. Suma oszacowania wynosi 52 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dębowiczki, 62-641 Olszówka 39.000,00 zł
4. 2024-09-06 PIERWSZA LICYTACJA następujących działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości należącej do dłużnika: Sławomir Misiak, położonej: Lutomirów, gm. Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00010142/1: 1) działek nr 48 i 49, o łącznej powierzchni 2,75 ha (grunt klasy ŁIV, RV, ŁV, N, RVI) Suma oszacowania wynosi 42 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 290,00 zł. 2) działek nr 95, 96/1, 96/3, 97, 98, 110 o łącznej powierzchni 1,4848 ha (grunt klasy PsVI, RVI, ŁIV, PsV, N) Suma oszacowania wynosi 23 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 320,00 zł. 3) działek nr 226 i 229, o łącznej powierzchni 4,10 ha (grunt klasy PsV, RIVb, RV, N, RVI) Suma oszacowania wynosi 142 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 260,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Lutomirów, 62-660 Dąbie 156.525,00 zł
5. 2024-09-06 PIERWSZA LICYTACJA lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego odrębną nieruchomość, będącego własnością dłużnika Wiesława Trzaskowskiego, położonego w budynku wielorodzinnym nr 35, położonym w miejscowości Chodów, dla którego Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K/00034847/7 wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem wynoszącym 68/480 w częściach wspólnych nieruchomości. Lokal o powierzchni 44,65 m2 jest usytuowany na pierwszym piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową, wodno- kanalizacyjną podłączoną do sieci komunalnej, centralnego ogrzewania z trzonu kuchennego na paliwo stałe, linię teletechniczną. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,35 m2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 140 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 020,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Chodów 35/6, 62-652 Chodów 105.150,00 zł
6. 2024-09-06 Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 117 o powierzchni 1,6750 ha. Wchodzące w skład nieruchomości grunty orne zakwalifikowane są do klasy RVI. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: teren planowanych zalesień. Łaziska, 62-620 Babiak 39.750,00 zł