Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2018-03-28 10:30
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 408.000,00 zł
Cena wywołania: 306.000,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
ul. Warszawska 18, 62-610 Sompolno

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło; w sali 26
Data: 2018-04-18 09:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 224.000,00 zł
Cena wywołania: 168.000,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Przystronie, 62-610 Sompolno

Ruchomości

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem: 62-640 Grzegorzew, ul. Kwiatowa 6
Data: 2018-03-14 14:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 5.000,00 zł
Cena wywołania: 3.750,00 zł

sprzęt rtv

Miejsce: pod adresem : 62-650 Kłodawa, ul. Bohaterów Września 3/19
Data: 2018-03-22 11:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 300,00 zł
Cena wywołania: 150,00 zł

sprzęt komputerowy

Miejsce: pod adresem : 62-650 Kłodawa, ul. Bohaterów Września 3/19
Data: 2018-03-22 11:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 700,00 zł
Cena wywołania: 350,00 zł