Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-03-27 12:45
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 98.400,00 zł
Cena wywołania: 73.800,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Złota, 62-641 Olszówka

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-03-27 12:55
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 7.100,00 zł
Cena wywołania: 4.733,33 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Złota, 62-641 Olszówka

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-03-27 13:10
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 33.000,00 zł
Cena wywołania: 22.000,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Nowa Wieś Wielka, 62-635 Przedecz

Ruchomości

pozostałe ruchomości

Miejsce: pod adresem: Koło, ul. Opałki 6
Data: 2019-03-28 13:30
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 8.500,00 zł
Cena wywołania: 6.375,00 zł

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem: Koło, ul. Opałki 6
Data: 2019-03-28 13:30
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 4.000,00 zł
Cena wywołania: 3.000,00 zł

pozostałe ruchomości

Miejsce: pod adresem: Koło, ul. Opałki 6
Data: 2019-03-28 13:30
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 7.000,00 zł
Cena wywołania: 5.250,00 zł