Strona główna

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOLE

BARBARA MAJEWSKA- MURAKOWSKA

KANCELARIA NR III W KOLE

ID KOMORNIKA: 1033


Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

INFORMACJA

W dniu 13 listopada 2023 kancelaria komornicza będzie nieczynna.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.

 

Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.

 

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2024-02-16 09:15
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 728.000,00 zł
Cena wywołania: 546.000,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Pniewo, 62-652 Chodów

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2024-02-16 09:30
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 373.000,00 zł
Cena wywołania: 248.666,67 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
ul. Cegielniana, 62-650 Kłodawa

Ułamkowa część nieruchomości

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2024-03-15 10:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 86.000,00 zł
Cena wywołania: 57.333,33 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
ul. Zielona, 62-640 Grzegorzew

Ruchomości

Samochody osobowe

Miejsce: 62-610 Sompolno, Pl. Wolności 17/4
Data: 2024-02-09 10:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 20.000,00 zł
Cena wywołania: 10.000,00 zł