Strona główna

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOLE

BARBARA MAJEWSKA- MURAKOWSKA

KANCELARIA NR III W KOLE

ID KOMORNIKA: 1033


Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.

 

Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.

 

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2022-08-05 09:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 270.700,00 zł
Cena wywołania: 203.025,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Bylice Wieś, 62-640 Grzegorzew

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2022-08-05 10:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 258.000,00 zł
Cena wywołania: 193.500,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Ziemięcin, 62-619 Sadlno

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2022-08-05 10:30
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 210.000,00 zł
Cena wywołania: 157.500,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Zieleniec, 62-652 Chodów