Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2018-06-06 09:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 520.000,00 zł
Cena wywołania: 390.000,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
62-635 Przedecz, ul. Bema

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2018-06-06 09:10
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 391.050,00 zł
Cena wywołania: 260.700,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
ul. Słoneczna 34, 62-600 Koło

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło w sali 26
Data: 2018-06-06 09:20
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 766.180,00 zł
Cena wywołania: 574.635,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Chojny, 62-600 Koło

Ruchomości

ruchomość

Miejsce: pod adresem DEPAULA 7, 62-513 Krzymów
Data: 2018-05-29 14:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 6.400,00 zł
Cena wywołania: 4.800,00 zł

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem Bylice Kolonia 26, 62-640 Grzegorzew
Data: 2018-06-06 13:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 4.800,00 zł
Cena wywołania: 3.600,00 zł

przyczepy, naczepy

Miejsce: pod adresem Dębno Poproboszczowskie 21, 62-620 Babiak
Data: 2018-06-06 14:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 350,00 zł
Cena wywołania: 262,50 zł