Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-06-12 12:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 801.960,00 zł
Cena wywołania: 534.640,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Krzykosy, 62-650 Kłodawa

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-06-12 12:10
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 261.252,00 zł
Cena wywołania: 174.168,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Luboniek, 62-650 Kłodawa

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-06-12 12:20
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 155.100,00 zł
Cena wywołania: 103.400,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Budki Stare, 62-613 Osiek Mały

Ruchomości

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem Rybno 10, 62-635 Przedecz
Data: 2019-05-23 13:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 2.500,00 zł
Cena wywołania: 1.250,00 zł

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem: 62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 29/3
Data: 2019-05-27 14:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 2.300,00 zł
Cena wywołania: 1.725,00 zł

samochody

Miejsce: pod adresem: 62-600 KOŁO, ul. PCK 16/11
Data: 2019-06-18 11:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 11.000,00 zł
Cena wywołania: 5.500,00 zł