Strona główna

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOLE

BARBARA MAJEWSKA- MURAKOWSKA

KANCELARIA NR III W KOLE

ID KOMORNIKA: 1033


Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

INFORMACJA

W dniu 13 listopada 2023 kancelaria komornicza będzie nieczynna.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.

 

Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.

 

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2024-09-06 09:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 168.300,00 zł
Cena wywołania: 126.225,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Augustynów, Lutomirów, 62-660 Dąbie

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2024-09-06 09:30
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 260.400,00 zł
Cena wywołania: 173.600,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
62-610 Sompolno, ul. Piotrkowska 20

Nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2024-09-06 09:45
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 52.000,00 zł
Cena wywołania: 39.000,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Dębowiczki, 62-641 Olszówka

Ruchomości

MOTOROWER ROMET MOTORS, nr rej. PKLP99A, VIN SZDH2010091003141, rok produkcji 2009

Miejsce: ul. Stary Rynek 7/1, 62-600 Koło
Data: 2024-07-01 10:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 1.500,00 zł
Cena wywołania: 1.125,00 zł