Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-02-27 09:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 801.960,00 zł
Cena wywołania: 601.470,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Krzykosy, 62-650 Kłodawa

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-02-27 09:10
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 261.252,00 zł
Cena wywołania: 195.939,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Luboniek, 62-650 Kłodawa

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-02-27 09:20
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 13.600,00 zł
Cena wywołania: 9.066,67 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Kiełczew Smużny IV, Kiełczew Smużny I; 62-600 Koło

Ruchomości

samochody

Miejsce: pod adresem ul. PCK 16/11, 62-600 KOŁO
Data: 2019-02-20 11:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 11.000,00 zł
Cena wywołania: 8.250,00 zł

samochody cieżarowe

Miejsce: pod adresem: 62-600 Koło, ul. Dojazdowa 33
Data: 2019-02-26 12:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 27.000,00 zł
Cena wywołania: 20.250,00 zł

motocykle, skutery, quady

Miejsce: pod adresem: 62-652 Chodów, Rdutów 13
Data: 2019-03-05 12:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 750,00 zł
Cena wywołania: 375,00 zł