Strona główna

Witamy na stronie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej-Murakowskiej Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza kancelaria działa na terenie całego kraju, a wyjątkiem od tej reguły są postępowania egzekucji z nieruchomości, w których nasz komornik ogranicza się do obszaru właściwego dla Sądu Rejonowego w Kole.

Na naszej stronie znajdą Państwo wzory wniosków do pobrania oraz informacje o licytacjach, jakie aktualnie prowadzi komornik.

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI ART. 1, 2.1 oraz 3.1

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej posiada dostęp do bazy CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach. Dostęp do bazy CEPiK zapewnia sprawny przebieg egzekucji z pojazdów dłużnika.


Ponadto poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbary Majewskiej - Murakowskiej wdrożony został system OGNIVO. System ten zapewnia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami, umożliwiając tym samym uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Najnowsze licytacje

Nieruchomości

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-07-10 09:15
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 47.800,00 zł
Cena wywołania: 35.850,00 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Kiełczew Górny, 62-600 Koło

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-07-10 09:25
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 179.000,00 zł
Cena wywołania: 119.333,33 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Kiełczew Górny, 62-600 Koło

nieruchomość

Miejsce: w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło
Data: 2019-09-04 09:00
Licytacja: druga
Suma oszacowania: 915.200,00 zł
Cena wywołania: 610.133,33 zł
Lokalizacja przedmiotu licytacji:
Cichmiana, 62-660 Dąbie

Ruchomości

przyczepy, naczepy

Miejsce: pod adresem Mariampol 14A, 62-604 Kościelec
Data: 2019-07-03 11:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 2.400,00 zł
Cena wywołania: 1.800,00 zł

samochody osobowe

Miejsce: pod adresem 62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 29/3
Data: 2019-07-09 10:00
Licytacja: pierwsza
Suma oszacowania: 2.300,00 zł
Cena wywołania: 1.725,00 zł