Wpłaty

Wpłaty przyjmowane są w kasie kancelarii codziennie od 08:00 do 14:30 lub na rachunek bankowy:

Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski S.A. Centrum w Kole

52 1020 2762 0000 1702 0002 5395

w tytule przelewu wskazać imię i nazwisko dłużnika, oraz sygnaturę KM/KMP/KMS