Właściwość


Komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości Sądu Rejonowego przy którym działa komornik.

W zakresie egzekucji z nieruchomości komornik swoją właściwością obejmuje obszar Sądu Rejonowego w Kole.