Właściwość

art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego."

art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

"Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika."

W zakresie egzekucji z nieruchomości komornik swoją właściwością obejmuje obszar Sądu Rejonowego w Kole.